Rodzeństwo

  • 411618

    Bartuś

    Bartuś ma 7 lat i 3 miesiące

  • 411615

    Tymuś

    Tymuś ma 2 lata i 3 miesiące